Celkově
2 380. nejvíc nejlepší pivník

250 b
Pivník učeň

Pivní
prospektor (1 216.)

110 b
Prospektor 3. kategorie

Pivní
degustátor (3 062.)

140 b
Degustátor 3. kategorie

Pivní
inspektor (52 648.)

0 b
Inspektor učeň
The J. nemá v Deníčku žádné pivní přátele.